The site is undergoing maintenance and is currently not available

LMS updated into B-LMS

2019.02.25 දින සිට ඔබ පිවිසෙන්නේ  නව LMS වෙබ් අඩවියකට වේ. 

                    මුලින්ම ඔබගේ password වෙනස් කර ඔබගේ  profile පිටුව update කල යුතුය.


1st Change your password and update your profile page

Current password : 12341234

After login to LMS and change 12341234 password into your password.

තාවකාලික මුර පදය – 12341234 ලෙස භාවිතා කර පසුව ඔබට කැමති මුරපදයක් වෙත මාරු කරගන්න